torstai 29. elokuuta 2013

YHTEISÖMEDIA – kolmannen sektorin viestintää -keskustelutilaisuudet Turussa 10.9. ja Tampereella 11.9.


YHTEISÖMEDIA – kolmannen sektorin viestintää -keskustelutilaisuus TURUSSA

tiistaina 10.9. klo 18-20, Turun pääkirjaston Studiossa,
Linnankatu 2, pohjakerros

OHJELMA

Yhteisömedia – Mitä se on?
Tietokirjailija, toimittaja Maarit Nermes

Kommenttipuheenvuorot:

Mitä yhteisöradio, Radio Robin Hood merkitsee työväenliikkeelle ja senioreille?
Valtiopäiväneuvos Ensio Laine, Metalli 49:n veteraani

Miksi olen kääntänyt ja toimittanut ihmisoikeusuutisia yhteisöradioon yli 10 vuotta?
Kääntäjä, Amnesty-aktiivi Annukka Kolehmainen

Community radio and immigrants –Yhteisöradio ja maahanmuuttajat
Journalist, toimittaja Thierry Francis Mbabane
In English – tulkataan epävirallisesti suomeksi

Keskustelua

Tervetuloa !

                              TAMPEREELLA


keskiviikkona 11.9. klo 17-19, Tampereen pääkirjaston,
Metson Martikainen-salissa, Pirkankatu 2

OHJELMA


Yhteisömedia – Mitä se on?
Tietokirjailija, toimittaja Maarit Nermes

Tamperelainen näkökulma yhteisöradioon
Yliopistolehtori, YTT, päätoimittaja Marko Ala-Fossi,
Radio Moreeni /Tampereen yliopisto


Keskustelua

Tervetuloa !


 
Moni luulee yhteisömedian tarkoittavan ns. sosiaalista mediaa, mutta yhteisömedia (engl. commu­nity media) on kuitenkin paljon vanhempi käsite, eikä se tarkoita villiä keskustelua netissä, vaan journalisti­sin perustein tuotettua ei-kaupallista kansalaisviestintää, ennen kaikkea pai­kallisia radioi­ta ja televisioi­ta sekä yhä useammin nettimedioita.

Yhteisömedian voidaan katsoa alkaneen Amerikoista toisen maailmansodan jälkeen, Latinalaises­sa Amerikassa katolisen kirkon syrjäisten maaseutujen campesinojen ja intiaanien sivistys- ja aktivointi­projekteina sekä Pohjois-Amerikassa itsenäisten, usein radikaalien ryhmien omina radiohank­keina – kuten Kalifornian aseistakieltäytyjien Pacifica-säätiön vuonna 1949 perustama KPFA-ra­dio.

Suomessakin yhteisömedia on toiminut jo yli 40 vuotta, vaikkei sitä ole lainsäädännössä tunnustet­tu, eikä sitä juuri tunneta maassamme. Kansalaisasemat aloittivat ruotsinkielisellä Pohjanmaalla jo vuon­na 1972 – ensimmäisenä uusikaarlepyyläinen lähitelevisio NY-TV. Suomenruotsalaiset lähite­levisiot (ruots. närtelevision) ovat suomalainen erikoisuus kansalaismedian sektorilla. Suomenkieli­sistä ase­mista aloittivat ensimmäisinä 1980-luvulla Ota-TV, Helsingin lähiradio ja torniolainen Ra­dio Pro. Tampereellakin on toiminut vuodesta 1989 alkaen yliopistoradio Moreeni. Vaikka Europarlamentti ke­hotti jäsenvaltioitaan jo vuonna 2008 tunnustamaan kansa­laismedian lainsäädännössään, se ei ole saanut Suomessa mitään vastakaikua.

Kansalaisviestimet edustavat kolmannen sektorin mediaa, joka on tyypillisesti antanut äänen äänettö­mille: naisille, nuorille, senioreille, työttömille, alkuperäiskansoille, maahanmuuttajille, ammattiyhdis­tys- ja ympä­ristöliikkeelle, ihmisoikeus- ja kansalaisaktiiveille, alakulttuuriryhmille, uskonnollisille, sek­suaalisille ja kulttuurisille vähemmistöille, mielenterveyskuntoutujille, vammaisille ja pitkäaikaissai­raille, päihdeongelmaisille ja (vapautuville) vangeille...Myös yliopisto-, kampus- ja opiskelijaviestimet ovat tyypillisiä yhteisömedioita. Muissa Pohjoismaissa myös poliittiset puolueet tuottavat ohjelmaa lähira­dioissa.lauantai 24. elokuuta 2013

Maailman yhteisöradioliitto, AMARC täytti 30 vuotta

Kanadan Montrealissa päämajaansa pitävä Maailman yhteisöradioliitto, AMARC  täytti 30 vuotta elokuussa 2013.

Yhteisömedia on aina ollut tiivissä yhteydessä yhteiskunnallisten liikkeiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tällä hetkellä yhteisöradioita toimii 127:ssa maassa ympäri maailmaa.

Kokemukset  mm.  Tuniasista ja Argentiinasta ovat osoittaneet, että  demokratiasoitumisen edistämisen pitää tapahtua  ilmaisuvapauden demokratisoimisen ja viestintäoikeuksien uudistamisen kautta.

AMARC haluaa pohtia yhteisöradioiden vaikuttavuutta taistelussa köyhyyttä,  syrjäytymistä ja  äänettömyyttä vastaan sekä edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, viestintää sekä ihmisoikeuksia, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja rauhanomaisia yhteiskunnallisia muutoksia.

 World Association of Community Radio Broadcasters AMARC, tuo yhteen yli 4000 yhteisöradiota, yhteisöradioliittoa ja yhteisömedian sidosryhmäorganisaatiota yli 130 :sta maasta. Globaalisti yhdistys edistää yhteisöradioiden perustamista ja mediasektorin demokratisoimista.


Yhteisömedia -blogi onnittelee!


Lisätietoja:  http://www.amarc.org/30/ ( englanti, ranska, espanja)
http://www2.amarc.org/?q=node/1439

tiistai 20. elokuuta 2013

Yhteisömediatilaisuudet syksyllä Turussa, Tampereella ja Helsingissä


Yhteisömediatilaisuudet

Turku: ti 10.9. klo 18-20, pääkirjaston Studio, Linnankatu 2

Tampere: ke 11.9. klo 17-19,  pääkirjasto Metson Martikainen-sali, Pirkankatu 2

Helsinki: ti 24.9. klo 16-18, Lasipalatsin foorumi, Mannerheimintie 22-24


Alustavat ohjelmat:

Turku

Yhteisömedia – Mitä se on ?
Tietokirjailija, toimittaja Maarit Nermes

Miksi olen toimittanut ihmisoikeusuutisia yli 10 vuotta yhteisöradioon?
Kääntäjä, Amnety-aktiivi Annukka KolehmainenTampere

Yhteisömedia – Mitä se on ?
Tietokirjailija, toimittaja Maarit Nermes


Tamperelainen näkökulma yhteisöradioon
Yliopistolehtori, YTT, päätoimittaja Marko Ala-Fossi, Radio Moreeni /Tampereen yliopisto


Helsinki

Yhteisömedia – Mitä se on ?
Tietokirjailija, toimittaja Maarit Nermes

Helsingin lähiradion vuosikymmenet


Ohjelmat tarkentuvat elokuun loppuun mennessä.

maanantai 12. elokuuta 2013

Ecuadorissa varataan kolmasosa spektreistä yhteisömedialle

Ecuadorin parlamentti päätti  kesäkuussa 2013  hyväksyä uuden viestintälain, jonka mukaan radio- ja televisiotaajuuksista tulee varata kolmasosa kullekin  mediasektorille: julkinen, yksityinen ja kolmas sektori eli yhteisömedia. Asiaa pohdittiin yli kolme vuotta, mutta vihdoin päätös tehtiin.

Aikaisemmin 90 % luvissa myönnettiin yksityisille toimijoille.  Uusi medialaki sisältää eettiset ohjeet ja juridiset vastuut sekä kieltää sensuurin.
Lisätietoja: 
cmfe.eu   Community Media Forum Europe (englanniksi)
Mariátegui  Mariátegui-nettileht (espanjaksi)