keskiviikko 18. kesäkuuta 2014

EU:n MEDIANE-ohjelma kamppailee median monimuotoisuuden puolesta – yhteisömedia vahvasti mukana

EU:ssa on havaittu  valtamedian vinoutunut asenne heikossa asemassa olevia ryhmiä kohtaan.  Komission MEDIANE-ohjelmassa pyritään tätä  mediasyrjivää käytäntöä parantamaan mm. Euroopan yhteisömediajärjestön, Community Media Forum Europen, CMFE:n kanssa.

Euroopassa vain neljäsosa uutisaiheista ottaa mukaan naiset, vaikka naiset muodostavat yli puolet Euroopan väestöstä. Maahanmuuttajia ja siirtolaisia on Euroopassa noin 10 %, mutta mediatarjonnassa he esiintyvät toimijoina  alle 5 %:ssa uutisista. Lesbot, homot  biseksuaalit ja transsukupuoliset edustavat noin 6 %  Ison-Britannian väestöstä, mutta esiintyvät vain noin 1 %:ssa  mediatuotoksista. Saarivaltiossa noin 20 % kansasta on vajaakuntoisia, mutta vain 1 %.ssa Britti-TV:n ohjelmissa he pääsevät esiintymään. Monet ryhmät ovat aliedustettuina eurooppalaisessa mediassa, ja jos he pääsevätkin mediaan, heidän roolinsa on olla objekti tai uhri, ei aktiivinen toimija.

Hankkeessa on   mm. koulutettu toimittajia, tehty toimittajavaihtoja eri EU-maiden kesken, pidetty työpajoja, luotu hyviä käytäntöjä ja  tutkittu syrjittyjen ryhmien, kuten kotiapulaisten tilannetta. Yhteisömedia on tyypillisesti antanut äänen äänettömille eli niille, joita valtamedia ei ota mukaan. Yhteisömediassa  mm. maahanmuuttajat, seksuaalivähemmistöt, vajaakuntoiset ja työttömät sekä naiset ovat saaneet tuottaa omaa ohjelmaansa, eivätkä vain olla valtamedian objekteja. EU:n komission on ottanut yhteisömedian  eurooppalaisen järjestön, CMFE:n  kautta kumppanikseen, mikä vahvistaa yhteisömedian asemaa entisestään EU:ssa.


Lisätietoja englanniksi:

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/default_en.asp

http://cmfe.eu/news/news-events/251-diversity-inclusiveness-in-european-media-a-conference-reporttorstai 5. kesäkuuta 2014

AMARC kehottaa Tunisian hallitusta lopettamaan Radio 6:n häirinnän

Maailman yhteisöradioliitto ( World Association of Community Radio Broadcasters), AMARC, on huolissaan Tunisian ensimmäisen yhteisöradion, Radio 6:n häirinnästä ja kehottaa maan halitusta lopettamaan vapaan median painostamisen.

Toukokuun 2014 Tunisia viestintäviraston (National Frequencies Agency, ANF) tullivirkailijat vaativat kaikkia radion toimittajia tunnistautumaan  heille ja pääsyä radion teknisiin tiloihin. Tekosyynä virkailijoilla oli se, että he halusivat tarkistaa radio teknisten laitteiden ostojen laillisuuden. Toiminta oli selvästi sanavapauden vastaista. Pääkaupungissa Tunisissa toimivalla Radio 6:lla on hallituksen myöntämä radiolupa.

Viimeisessä lakiehdotuksessa ‘’Cahier de Charges’’, jonka on laatinut itsenäinen audivoisuaalisen viestinnän virasto ( Independent High Authority for Audiovisual Communication, HAICA), artikla 10 tunnustaa radioiden  oikeuden lähettää ohjelmiaan omilla laitteillaan ja omalla tavallaan. Demokratian laboratoriona toimiva Tunisia kipuilee nyt viestinnän vapauden kanssa, vaikka  moniarvoinen ja  riippumaton media  on demokratian edellytys.

Viime kuukausina samankaltaista tullivirkailijoiden toimintaa on tapahtunut myös muissa  Tunisian hallituksesta riippumattomissa vapaissa radioissa.


Lisätietoja englanniksi:

http://www2.amarc.org/?q=node/1804