keskiviikko 25. helmikuuta 2015

Median Innovaatiotuesta tuli Sanoman ja Alman yritystuki

Kuten jo etukäteen arvelin, liikenne- ja viestintäministeriön mediatuesta tuli Sanoman ja Alman sekä eräiden suurien tuotantoyhtiöiden yritystuki.  Liikenne- ja viestintäministeriö  kanavoi tuen TEKESin kautta, jolloin yhteisömedialla ei ole mitään mahdollisuuksia. TEKESin tukea voivat hakea vain yritykset, eivät yhdistykset, säätiöt  tai kunnat.

Sanoma-konserni ja Alma Media ovat  jo saaneet TEKES-tukia ihan kiitettävästi viime vuosien aikana. Nyt heille on siis räätälöity oma 30 miljoonan tukipaketti. Yhteisömedialle riittäisi se mielipide- ja kulttuurilehtien tukitason  miljoonaa, mutta sellaista ei ole  EU:n kehotuksesta huolimatta tulossa.

Sanoma ja Alma Media ovat tahkoneet voittoa monta kymmentä vuotta sekä  panostaneet jo vahvasti digitaalisuuteen huonoin tuloksin.  Nyt sitten ideana on "innovoida" lisää digifloppeja julkisin avustuksin. Kaupallinen media on totisesti tukensa ansainnut "innovaatio"-Suomessa – toisin kuin ei-kaupallinen yhteisömedia.

torstai 12. helmikuuta 2015

Banglandeshläinen Bholan saaren yhteisöradio Radio Meghna 98.4 aloitti toimintansa

Yhteisöradio  Radio Meghna 98.4 alkaa lähettää ohjelmaa Bengalin lahdella kalastajille ja  Bholan saaren asukkaille. Radion  toiminnan on aloitti Coastal Association for Social Transformation (COAST)  -rahasto. Nyt köyhien  ja marginalisoituneiden yhteisöjen on mahdollista saada omat asiansa esille Radio Meghnassa. Ihmiset voivat tuoda esille ongelmia ja mahdollisuuksia omalla kielellä, omalla murteella. Yhteisöradio pyrkii vaikuttamaan köyhyyden vähentämiseen palvelemalla kuuntelijoitaan sosiaalisella, taloudellisella, kulttuurisella ja poliittisella tiedolla, sekä mahdollistamalla yhteisöjen osallistumisen radion toimintaan.


 Nykyisin Bangladeshissä toimii 14 yhteisöradioasemaa, ja noin 1000 ihmistä tekee niissä ohjelmaa.  Yhteisöradioita kuuntelee noin 4,6 miljoonaa ihmistä. 

Yhteisöradioita käytetään myös  (luonnon)katastrofien vaikutusten minimoimiseen rannikko- ja maaseutualueilla.

 Maassa toimii myös yhteisöradiojärjestö, Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication, BNNRC, joka on vaikuttanut jo kymmenen vuotta yhteisöradioiden asemaan.Lisätietoja englanniksi: http://www2.amarc.org/?q=node/2080