perjantai 18. huhtikuuta 2014

Yhteisöradioiden tunnustaminen Suomessa etenee?

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti syksyllä 2013 radion tulevaisuutta pohtivan työryhmän.  Työryhmässä olivat edustettuina  kaupalliset radiot, viestintävirasto, Yleisradio ja ministeriö.  Yhteisöradioiden edustajaa ei huolittu ryhmään mukaan, mutta ministeriö järjesti  työpajat syksyllä 2013 Tampereella ja 15.4. Helsingissä, minne myös yhteisöradioiden edustajat kelpasivat mukaan.


Hyväksytyssä työpajan ehdotuksissa todetaan:

"Määritellään paikallisradioiden ja yhteisöradioiden käsitteet ja edistetään niiden erityisaseman tunnistamista. Arvioidaan aktiivisesti keinoja ja kannustimia, joilla voitaisiin helpottaa muun muassa uusien radiotoimijoiden alalle tuloa ja parantaa erityisesti paikallisradiotoiminnan kilpailukykyä, sekä varmistaa kaikkien toimijoiden tasapuoliset toimintaedellytykset radiomarkkinoilla"


Kirjaus antaa ainakin jonkinlaisen lupauksen yhteisöradioiden tunnustamiseksi.  Television osalta ei ole mitään lupauksia. Asia jää seuraavan hallituksen tehtäväksi. Työryhmän raportti ilmestynee kevään aikana.

Valitettavasti ministeriö on antanut eduskunnalle täysin keskeneräisen tietoyhteiskuntakaari -lakiesityksen, joka on puitelaki, jossa ei määritellä juuri mitään muuta kuin  yleisen edun televisiotoiminta, joka vaikuttaa lähinnä alibilta tukea Alman ja Sanoman televisiota. Onneksi hallituksen esitys tietoyhteiskuntakaareksi (HE 221/2013 vp) on todennäköisesti vastatuulessa, joten ensi hallituskaudella voitaisiin saada kunnollinen viestintälainsäädäntö, jossa on eri mediamuodot määritelty, niin kuin muualla maailmassa on tapana. Koska jatkossa Viestintävirasto myöntää luvat, on lainsäädännön oltava jotain muuta kuin avointa  tekstiä siitä, että myönnetään radio- ja TV-lupia, mutta sitten voidaan puliveivata kriteereiden kanssa niin kuin huvittaa.

Toivottavaa olisi, että seuraava hallitus ja eduskunta ryhtyisivät  vihdoinkin tekemään viestintäpolitiikkaa  isojen mediatalojen  huonojen digi-investointien sosialisoimisen sijaan.Lisätietoa Radion tulevaisuus -työryhmästa ( LVM084:00/2013):

Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta (HE 221/2013 vp):
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+221/2013&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

torstai 3. huhtikuuta 2014

Yhteisöradiot taistelevat kastiin perustuvaa syrjintää vastaan Nepalissa


Maailman yhteisöradioliiton Aasian ja  Tyynenmeren  yhdistys, AMARC Asia-Pacific Nepalin yhteisöradioliitto, ACORAB ja Jaganran Media Centre, JMC ovat ryhtyneet yhteistyöhön  mobilisoidakseen  Nepalin yhteisöradiot kampanjoimaan kaikenlaista syrjintää, erityisesti kastiin perustuvaa syrjintää vastaan.

Nämä kolme järjestöä organisoivat toimintaa, jossa otetaan esille kastiin perustuva syrjintää, ja jolla edistetään kattavampaa demokratiaa Nepalissa. Yhteisöradiot esimerkiksi lähettävät  erilaisia ohjelmia, kuten dokumentteja, reportaaseja, uutisia, puhelinlähetyksiä ja haastatteluja syrjintää vastaan.

Kuten kastittomien Dalit -liike on korostanut, kastiin perustuva syrjintä on yksi pahimmista syrjinnän muodoista Nepalissa.  Kastittomat kärsivät perinteisessä kastijärjestelmässä sosiaalisista rajoituksista ja heikoista taloudellisista mahdollisuuksista. He ovat myös yleisesti valtion ja yhteiskunnan unohtamia. Nepalissa on yli 20 kastiryhmää. Kastittomia on noin 13 %  väestöstä.
 
 
 
Lisätietoja englanniksi:  http://www2.amarc.org/?q=node/1692