maanantai 30. syyskuuta 2013

Euroopan yhteisömedian kartoitus


Euroopan yhteisömediafoorumi, Community Media Forum Europe (CMFE) on julkaissut  selvityksen yhteisömediasta Euroopassa. Kartoitus perustuu 49:n maan viestintäviranomaisten ja yhteisömediajärjestöjen tietoihin vuonna 2012.

Viime vuonna Euroopassa toimi 2237 yhteisöradio-  ja 521 yhteisötelevisioasemaa, joista suurin osa  Euroopan unionin jäsenvaltioissa, kuten Ranska, Hollanti, Italia, Englanti, Tanska, Espanja,  Saksa ja Ruotsi. Vain 122 radio- ja 9 televisiokanavaa lähettää ohjelmaa EU:n ulkopuolella.

Vain 17:ssa  valtiossa yhteisömediaa säännellään medialainsäädännössä. Joissakin maissa, kuten Itävalta, Tanska, Saksa, Irlanti ja Hollanti,  kolmannen sektorin mediaa tuetaan erillisellä yhteisömediatuella. 

Selvityksen mukaan Suomessa toimii 5 yhteisöradiota ja 14 yhteisötelevisiota. Televisioiden määrä lienee  hieman epäselvää, koska suomenruotsalaisia  pieniä kaapelitelevisioita toimii satunnaisesti Pohjanmaalla, eivätkä ne tarvitse omissa verkoissaan lupia.

Syyskuussa 2013 CMFE julkaisi yhteisömedian rankinglistan Euroopassa.
Listauksessa oli arvioitu yhteisömedian määrää, sääntelyä,  valtion tukipolitiikkaa,  teknisiä valmiuksia ja yleistä kehitystä alalla.

Tässä selvityksessä Suomi oli arvioitu keskimääräistä paremmaksi, suhteellisen laajan yhteisötelevisiosektorin ja teknisten valmiuksien vuoksi. Maassa kuitenkin toimii  myös yhteisöradioita, vaikkakin kaupallisin toimiluvin.  Projektiavustuksiakin on tarjolla, mutta ei pysyvämpää toiminta-avustusta.


Parhaimmiksi kolmannen sektorin mediamaiksi arvioitiin Norja, Tanska, Hollanti, Itävalta,  Ruotsi ja Saksa. Suomen sijoitus listalla oli yhdeksäs, heti Irlannin ja Iso-Britannian jälkeen.  Kymmenen sijan jakoivat Sveitsi ja Ranska.  Vaikka Ranska on yhteisöradioiden suurvalta, siellä ei yhteisötelevisio kukoista.


Lisätietoja:


 http://www.epra.org/news_items/cmfe-publishes-first-mapping-of-community-media-in-europe#sthash.ydrCYJZC.dpuf

http://cmfe.eu/60-uncategorised/206-first-country-ranking-of-community-media
On 22 October 2012, the Community Media Forum Europe (CMFE), an international non-profit organisation which provides a common platform for networks, national federations and projects active in the "third media" sector, unveiled the outcome of its mapping exercise of community radio and television in Europe.
The mapping is based on a survey targeting 49 countries which was circulated to regulatory authorities members of the EPRA and to national federations in 2012.
As of January 2012, there were 2237 community radio stations and 521 community television stations in Europe. Most stations are located in EU Member States, especially in France, Netherlands, Italy, United Kingdom, Denmark, Spain, Germany and Sweden. Only 122 radio and 9 television stations are located in countries outside the EU.
In 17 countries (including four non-EU countries) the community media sector is regulated in the media law and enjoys recognition as such. In some European countries, such as Austria, Denmark, Germany, Ireland and the Netherlands, the community media sector is supported by government funding.
The CMFE Mapping & Rating workgroup will now proceed with the rating of each European country in order to enhance further development of community radio and television in all 49 European countries.
- See more at: http://www.epra.org/news_items/cmfe-publishes-first-mapping-of-community-media-in-europe#sthash.ydrCYJZC.dpuf
On 22 October 2012, the Community Media Forum Europe (CMFE), an international non-profit organisation which provides a common platform for networks, national federations and projects active in the "third media" sector, unveiled the outcome of its mapping exercise of community radio and television in Europe.
The mapping is based on a survey targeting 49 countries which was circulated to regulatory authorities members of the EPRA and to national federations in 2012.
As of January 2012, there were 2237 community radio stations and 521 community television stations in Europe. Most stations are located in EU Member States, especially in France, Netherlands, Italy, United Kingdom, Denmark, Spain, Germany and Sweden. Only 122 radio and 9 television stations are located in countries outside the EU.
In 17 countries (including four non-EU countries) the community media sector is regulated in the media law and enjoys recognition as such. In some European countries, such as Austria, Denmark, Germany, Ireland and the Netherlands, the community media sector is supported by government funding.
The CMFE Mapping & Rating workgroup will now proceed with the rating of each European country in order to enhance further development of community radio and television in all 49 European countries.
- See more at: http://www.epra.org/news_items/cmfe-publishes-first-mapping-of-community-media-in-europe#sthash.ydrCYJZC.dpuf

torstai 12. syyskuuta 2013

YHTEISÖMEDIA – kolmannen sektorin viestintää -keskustelutilaisuus

YHTEISÖMEDIA – kolmannen sektorin viestintää -keskustelutilaisuus
tiistaina 24.9. klo 16-18, Lasipalatsin kohtaamispaikalla
Mannerheimintie 22-24, 2. krs

Moni luulee yhteisömedian tarkoittavan ns. sosiaalista mediaa, mutta yhteisömedia (engl. community media) on kuitenkin paljon vanhempi käsite, eikä se tarkoita villiä keskustelua tai narsistista narinaa netissä, vaan journalis­tisin perustein tuotettua ei-kaupallista kansalaisviestintää, ennen kaikkea pai­kallisia radioita ja televi­sioita sekä yhä useammin nettimedioita.

Yhteisömedian voidaan katsoa alkaneen Amerikoista toisen maailmansodan jälkeen, Latinalaisessa Ameri­kassa katolisen kirkon syrjäisten maaseutujen campesinojen ja intiaanien sivistys- ja aktivointi­projekteina sekä Pohjois-Amerikassa itsenäisten, usein radikaalien ryhmien omina radiohankkeina – kuten Kalifornian aseistakieltäytyjien Pacifica-säätiön vuonna 1949 perustama KPFA-radio.

Suomessakin yhteisömedia on toiminut jo yli 40 vuotta, vaikkei sitä ole lainsäädännössä tunnustettu, eikä sitä juuri tunneta maassamme. Kansalaisasemat aloittivat ruotsinkielisellä Pohjanmaalla jo vuonna 1972 – ensimmäi­senä uusikaarlepyyläinen lähitelevisio NY-TV. Suomenruotsalaiset lähitele­visiot (ruots. närtelevi­sion) ovat suo­malainen erikoisuus kansalaismedian sektorilla. Suomenkielisistä asemista aloittivat ensimmäi­sinä 1980-luvulla Ota-TV, Helsingin lähiradio ja torniolainen Radio Pro. Uudempi pääkaupunkiseudun toimija on ns. open chan­nel (avoin kanava) -järjestelmällä toimiva Stadi-TV. Vaikka Europarlamentti kehotti jäsenvaltioitaan jo vuonna 2008 tunnustamaan kansa­laismedian lainsäädännössään, se ei ole saanut Suomessa mitään vastakaikua.

Kansalaisviestimet edustavat kolmannen sektorin mediaa, joka on tyypillisesti antanut äänen äänettö­mille: naisil­le, nuorille, senioreille, työttömille, alkuperäiskansoille, maahanmuuttajille, ammattiyhdistys- ja ympäristöliikkeel­le, ihmisoikeus- ja kansalaisaktiiveille, alakulttuuriryhmille, uskonnollisille, seksuaalisille ja kulttuuri­sille vähem­mistöille, mielenterveyskuntoutujille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, päihdeongelmaisille ja (va­pautuville) van­geille...Myös yliopisto-, kampus- ja opiskelijaviestimet ovat tyypillisiä yhteisömedioita. Muissa Pohjoismaissa myös poliittiset puolueet tuottavat ohjelmaa lähiradioissa.


OHJELMA


Yhteisömedia – Mitä se on?
Tietokirjailija, toimittaja Maarit Nermes

Miten Helsingin lähiradio on selviytynyt 25 vuotta?
Päätoimittaja Seppo Julin, Kansan Radioliitto / Helsingin lähiradio


Keskustelua


Tervetuloa !


Tilaisuuden lopussa on mahdollisuus ostaa ensimmäinen suomenkielinen yhteisömediakirja edulliseen hintaan: Nermes Maarit. Yhteisömedia. Yli 40 vuotta kansalaisviestintää Suomessakin. ISBN: 978-952-7018-00-2. Nomerta Kustannus Oy. Turku 2013.

Yhteisömediablogi: http://yhteisomedia.blogspot.fi/

Nomerta Kustannus Oy http://www.nomerta.net