perjantai 18. huhtikuuta 2014

Yhteisöradioiden tunnustaminen Suomessa etenee?

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti syksyllä 2013 radion tulevaisuutta pohtivan työryhmän.  Työryhmässä olivat edustettuina  kaupalliset radiot, viestintävirasto, Yleisradio ja ministeriö.  Yhteisöradioiden edustajaa ei huolittu ryhmään mukaan, mutta ministeriö järjesti  työpajat syksyllä 2013 Tampereella ja 15.4. Helsingissä, minne myös yhteisöradioiden edustajat kelpasivat mukaan.


Hyväksytyssä työpajan ehdotuksissa todetaan:

"Määritellään paikallisradioiden ja yhteisöradioiden käsitteet ja edistetään niiden erityisaseman tunnistamista. Arvioidaan aktiivisesti keinoja ja kannustimia, joilla voitaisiin helpottaa muun muassa uusien radiotoimijoiden alalle tuloa ja parantaa erityisesti paikallisradiotoiminnan kilpailukykyä, sekä varmistaa kaikkien toimijoiden tasapuoliset toimintaedellytykset radiomarkkinoilla"


Kirjaus antaa ainakin jonkinlaisen lupauksen yhteisöradioiden tunnustamiseksi.  Television osalta ei ole mitään lupauksia. Asia jää seuraavan hallituksen tehtäväksi. Työryhmän raportti ilmestynee kevään aikana.

Valitettavasti ministeriö on antanut eduskunnalle täysin keskeneräisen tietoyhteiskuntakaari -lakiesityksen, joka on puitelaki, jossa ei määritellä juuri mitään muuta kuin  yleisen edun televisiotoiminta, joka vaikuttaa lähinnä alibilta tukea Alman ja Sanoman televisiota. Onneksi hallituksen esitys tietoyhteiskuntakaareksi (HE 221/2013 vp) on todennäköisesti vastatuulessa, joten ensi hallituskaudella voitaisiin saada kunnollinen viestintälainsäädäntö, jossa on eri mediamuodot määritelty, niin kuin muualla maailmassa on tapana. Koska jatkossa Viestintävirasto myöntää luvat, on lainsäädännön oltava jotain muuta kuin avointa  tekstiä siitä, että myönnetään radio- ja TV-lupia, mutta sitten voidaan puliveivata kriteereiden kanssa niin kuin huvittaa.

Toivottavaa olisi, että seuraava hallitus ja eduskunta ryhtyisivät  vihdoinkin tekemään viestintäpolitiikkaa  isojen mediatalojen  huonojen digi-investointien sosialisoimisen sijaan.Lisätietoa Radion tulevaisuus -työryhmästa ( LVM084:00/2013):

Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta (HE 221/2013 vp):
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+221/2013&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti