sunnuntai 17. tammikuuta 2016

Bristolin monikulttuurinen yhteisöradio, Ujima Radio on palkintonsa ansainnutIson-Britannian Bristolissa toimiva yhteisöradio Ujima Radio on palkittiin syksyllä 2015 Kansallisella monimuotoisuuspalkinnolla ( engl. National Diversity Award ) joulukuussa monikulttuurisella MTM-palkinnolla. Ujima Radio on sosiaalinen yritys; Brittein saarilla tunnetaan myös yhteisöä palveleva yhtiö -niminen yhtiömuoto, CIC (Community Interest Company). Siellä vapaaehtoistyötä, yhteisömediaa ja yhteisötoimintaa arvostetan aivan toisella tavalla kuin esimerkiksi Suomessa.

Ujima Radio lähettää uutisia, sekä tiedottavia opetukselisia ohjelmia sekä musiikkia. Radiossa koulutetaan yli 150 vapaaehtoistyöntekijää vuosittain. Vapaaehtoistyöntekijät ovat pääosin kaiksita heikoimmassa asemissa olevista yhteisöistä, kuten nuoret ja maahanmuuttajat. Radio on saanut uudet tilat Bristollin keskustan Nuorison luovan verkoston rakennuksesta ( engl. Creative Youth Network building).

MTM-palkintoraadin mukaan Ujima Radiolla on myönteinen vaikutus afrikkalaisten ja karibialaisten yhteisöjen lisäksi kaikkien heikossa asemassa olevien mahdollisuuksiin saada äänensä kuuluviin. Radioaseman johtajan, Andrew Hartleyn ( alias DJ Styles) mukaan palkinto on kansallinen tunnustus, joka on samalla tunnustus radioaseman vapaaehtoistyöntekijöille.


Ujima Radio CIC on perustettu vuonna 2008, ja se lähettää ohjelmaa sekä FM-taajudella että netissä. Englantilaiselle yhteisömediasektorille tavanomaisesti Ujima hankkii rahoitusta erilaisten, ainakin osin julkis- tai säätiörahoitteisten yhteisöhankkeiden avulla sekä radio- ja nettimainosten kautta. Mainoksia myös käännetään vähemmistökielille. Sosiaalinen radioyritys tarjoaa myös mainosten tuottamista alueen pk-yrityksille sekä mediakoulutusta ja -konsultointia pk-yrityksille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille.

Radio Ujima kertoo myös tarjoavansa media-alustan, mahdollisuuden yhteisöjen kehittämiseen ja sosiaalisen pääoman lisäämiseen. Sosiaalisen pääoman käsite näyttää olevan tutumpi Brittein saarilla, vaikka Suomessa tehtiin ensimmäisiä sosiaalisen pääoman tutkimuksi jo 1980-luvulla pohjalaisten parissa. Todettiin, että ainoa tekijä, joka selitti suomenruotsalaisten paremman terveydentilna ja pidemmän eliniän verrattuna suomenkielisii, oli sosiaalinen pääoma. Sosiaalista pääomaa syntyy harrastus- , talkoo- ja kulttuuritoiminnan kautta. Ei ole mikään ihme, että ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on toiminut jo 1970-luvulta lähtien yhteisö- tai lähitelevisioita.
Lisätietoja englanniksi:
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti