torstai 16. lokakuuta 2014

Liikenne- ja viestintäministeriö suosittelee yhteisöradioiden tunnustamista


Liikenne- ja  viestintäministeriön Suomalaisen radioalan toimintasuunnitelma -raportissa suositellaan yhteisöradioiden tunnustamista.


Raportissa todetaan:

"Määritellään paikallisradioiden ja yhteisöradioiden käsitteet ja edistetään niiden erityisaseman tunnistamista. Arvioidaan aktiivisesti keinoja ja kannustimia, joilla voitaisiin edistää olemassa olevan toiminnan ohella uusien radiosisältöjen ja toimijoiden alalle tuloa ja parantaa erityisesti paikallisradiotoiminnan kilpailukykyä, sekä varmistaa kaikkien toimijoiden tasapuoliset toimintaedellytykset radiomarkkinoilla."
------ 
"Yhteisöradiolla tarkoitetaan yleensä yhteisöllisesti ylläpidettyä paikallis- tai lähiradiota. Yhteisöradiotoimintaan sisältyy tyypillisesti esimerkiksi kansalaisjärjestö-, työtuki- ja kuntoutustoimintaa, ja yhteisöradiot tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden oppia mediataitoja ja toteuttaa viestinnällisiä oikeuksiaan käytännössä. Näin ollen yhteisöradiotoiminnan elinvoimaisuuden edistäminen muun radiotoiminnan rinnalla on tärkeää paitsi radiotoiminnan kokonaisuuden näkökulmasta myös laajemmasta yhteiskunnallisesta perspektiivistä tarkasteltuna. Suomessa yhteisöradiotoiminta on tällä
hetkellä melko vähäistä: vakiintuneempia yhteisöradiotoimijoita on vain muutamia, ja ne harjoittavat toimintaa lähinnä isoimmissa väestökeskittymissä. Yhteisöradioiden rahoitusmalli perustuu tyypillisesti siihen, että radiokanava vuokraa lähetysaikaa muille yhteisöille ja yksityishenkilöille. Viestintälainsäädäntö ei myöskään aseta rajoituksia jatkuvalla toimiluvalla toimivan yhteisöradion mainosrahoitukselle."

 ----

".... työryhmä esittää, että paikallisradioiden ja yhteisöradioiden käsitteet määriteltäisiin selkeämmin ja että niiden erityisaseman tunnistamista edistettäisiin. Tasapuolisten toimintaedellytyksien turvaamiseksi työryhmä
esittää myös, että kaikissa radiotoimintaan liittyvissä julkishallinnon hankkeissa kuultaisiin laajasti erilaisten radiotoimijoiden näkemyksiä ja huomiota kiinnitettäisiin myös ei-kaupallisten opetus- ja yhteisötoimintaan
tarkoitettujen radioiden osallistamiseen."


Yhteisöradion tunnustaminen ja laillistaminen jää seuraavan hallituksen tehtäväksi. Raportissa ei selkeästi korosteta yhteisöradion olevan ei-kaupallinen media, eikä alan tukemisesta kulttuuri- ja koulutus-  sekä yhteisöllisenä sosiaalitoimintana puhuta mitään.


Raportti kuitenkin hyvä alku ja sen takana ovat myös kaupalliset toimijat, jotka ovat ilmeisesti ymmärtäneet yhteisöradioiden elävöittävän koko alaa.


Lisätietoja: Suomalaisen radioalan toimintasuunnitelma. Työryhmän raportti.

 


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti